Turniej dla dzieci na kategorie

Szczawno Chess Festival

Turniej dla dzieci na kategorie

Szczawno-Zdrój 15-16.12.2018

 

ORGANIZATOR:

Klub Szachowy Wieża Pęgów

 

PARTNERZY:

Uzdrowiskowa Gmina Szczawno Zdrój

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego

  1. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

 

UPRAWNIENI DO GRY:

Grupa E – dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach

https://chessmanager.com/pl/tournaments/6224683808587776

Grupa F – dla zawodników z rankingiem 1250-1400 PZSzach

https://chessmanager.com/pl/tournaments/5155405932003328

Grupa G – dla zawodników z rankingiem 1000–1200 PZSzach (tylko sobota)

https://chessmanager.com/pl/tournaments/6224683808587776

 

WARUNKI FINANSOWE:

Wpisowe – 10 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessmanager.com, emailem: rafal@siwik.pl,

SMS: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).

Grupa E, F na dystansie 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie

Grupa G na dystansie 5 lub 6 rund, 20 minut na partię, plus 10 sekund na posunięcie.

 

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota:

9:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.

10:00 – Grupa E, F – rundy I–IV,

10:00 – 14:00 Grupa G – wszystkie rundy i zakończenie

Niedziela:

15:30 – Grupa E, F – rundy V–VII

Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

 

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

 

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe dla najlepszych.

We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych przez organizatora.